W dniach 20 – 22 września, podczas VI Forum Muzeów Domowych w Kudowie Zdroju, Muzeum Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego w Uniejowicach oraz stowarzyszenie „Pamięć i Dialog”, które sprawuje piecze nad zbiorami Michała Sabadacha, zostały przyjęte do Międzynarodowej Sieci Muzeum Domowych. Prezes stowarzyszenia Wojciech Kondusza wygłosił referat o zbiorach uniejowickich oraz zaprezentował publikacje członków Stowarzyszenia, dokumentujące efekty prac badawczych i popularyzatorskich związanych z pobytem radzieckich jednostek wojskowych w Legnicy i rejonie legnickim.

Organizatorami sieci są: Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe z Wrocławia, Uniwersytet Śląski w Opawie - Wydział Filozoficzno-Przyrodniczy, Matica Słowacka - Słowacki Instytut Historyczny.

Na załączonych zdjęciach: sala obrad i muzeum domowe Kariny Fuglińskiej „Gotwaldówka” k. Lądka Zdroju.

 

 

1
2
3
4
5