24 kwietnia nasze stowarzyszenie zorganizowało spotkanie z Jerzym Starzyńskim, redaktorem książki „Kto siedzi na miedzi (-y)?” – ukazującej wieloetniczne i wielokulturowe oblicze ziemi legnickiej, zamieszkałej po wojnie przez Polaków, Niemców, Żydów, Ukraińców, Łemków, Cyganów, Greków, Macedończyków.  

We wstępie J. Starzyński pisze: Niniejszy album ma dostarczyć podstawowe informacje o mieszkańcach naszego regionu, zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Jest pierwszą próbą ukazania w jednym zwartym wydawnictwie wszystkich grup ludności: przesiedleńców z Kresów Wschodnich, reemigrantów z Bukowiny i Bośni, mniejszości narodowych i etnicznych oraz uchodźców politycznych z Grecji. Do tej pory ukazało się zaledwie kilka publikacji, poświęconych niektórym z nich.

 

DSC_0712_Kopiowanie
DSC_0718_Kopiowanie
DSC_0720_Kopiowanie
DSC_0728_Kopiowanie
DSC_0732_Kopiowanie
DSC_0737_Kopiowanie
DSC_0739_Kopiowanie
DSC_0753_Kopiowanie
DSC_0755_Kopiowanie

 

zaproszenie-Kto-siedzi-na-Miedzi-1

zaproszenie-Kto-siedzi-na-Miedzi-2