W niedzielę 5 stycznia 2014 r. w Legnicy  przebywała 45 osobowa grupa  z miasta Władymir Federacji Rosyjskiej, w tym 30 uczniów szkół gimnazjalnych i średnich oraz 15 nauczycieli.

Na zaproszenie rządu Wolnego Kraju Saksonii (Niemcy) oraz Niemieckiego Związku Wypędzonych i Przesiedlonych, legnickie stowarzyszenie Pamięć i Dialog uczestniczyło w 2-dniowym pobycie w Dreźnie.

 

 W dniach 20 – 22 września, podczas VI Forum Muzeów Domowych w Kudowie Zdroju, Muzeum Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego w Uniejowicach oraz stowarzyszenie „Pamięć i Dialog”, które sprawuje piecze nad zbiorami Michała Sabadacha, zostały przyjęte do Międzynarodowej Sieci Muzeum Domowych.

 15 września stowarzyszenie „Pamięć i Dialog” włączyło się w obchody 20. rocznicy wyjścia wojsk rosyjskich z Legnicy i zorganizowało wyjazd do Muzeum Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego w Uniejowicach.

 

4 czerwca stowarzyszenie „PiD” było wraz z Niemieckim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym i Legnicką Biblioteką Publiczną – współorganizatorem prezentacji kinowego filmu dokumentalnego „Aber das Leben geht weiter”, autorstwa Karin Kaper. Film został sfinansowany ze środków fundacji współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Pełnomocnika Rządu Federalnego Niemiec do Spraw Kultury i Mediów.

12 maja stowarzyszenie „PiD" było organizatorem „Majówki historycznej" w Muzeum Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego w Uniejowicach.