Odnalazł je, oczyścił (niektóre także posklejał) i posegregował Pan Jerzy Gajda z Jerzmanowic, a następnie zwrócił się do Niemieckiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego w Legnicy o pomoc w ochronie znaleziska. Inicjatywę przejął przewodniczący Towarzystwa Jürgen Gretschel (członek Zarządu Stowarzyszenia „Pamięć i Dialog”) – to on stał się głównym animatorem całego przedsięwzięcia.
W uroczystościach wzięli udział przedstawicie władz samorządowych, stowarzyszeń, dolnośląskich mniejszości narodowych, władz stowarzyszeń Dolnoślązaków pochodzenia niemieckiego mieszkających w Niemczech, mniejszości niemieckich działających w Polsce oraz byli mieszkańcy Świerzawy mieszkający obecnie na terenie Niemiec.
Stowarzyszenie „Pamięć i Dialog” zostało zaproszone na tę uroczystość jako jedno z tych, które ma konkretne osiągnięcia w ochronie społecznej pamięci historycznej Dolnego Śląska.

 

IMG_8171
IMG_7939
IMG_7953
IMG_8025
IMG_8037
IMG_8042
IMG_8053
IMG_8070
IMG_8073
IMG_8076
IMG_8081
IMG_8108
IMG_8115
IMG_8140