Nasze stowarzyszenie (w osobach: W. Kondusza, W. Morawiec, F. Grzywacz), na prośbę organizatorów wycieczki, podczas spotkania w Muzeum Miedzi (podziękowania za udostępnienie sali dla dyr. Andrzeja Niedzielenki), zaprezentowało bogato ilustrowaną historię miasta związaną z garnizonem wojsk radzieckich. Było też przewodnikiem po zbiorach sovietików, zgromadzonych w prywatnym muzeum Michała Sabadacha w Uniejowicach.

 

 

IMG_8790
IMG_8816
IMG_8820
IMG_8830
Major_Michal_Sabadach.IMG_8801