Ich organizatorami było Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oraz Lubuski Urząd Wojewódzki. Zaproszeni goście, wśród których była delegacja naszego Stowarzyszenia (W. Kondusza, B. Morawiec, W. Morawiec) wysłuchali wykładów prezentujących aktualny stan badań nad społecznością Cyganów w Polsce oraz oglądnęli film „Zapomniane tabory”. Ważnym punktem obchodów była prezentacja księgi jubileuszowej „Cyganie/Romowie w Polsce. Dawne i współczesne konteksty 1964 r.” - dedykowanej Edwardowi Dębickiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin oraz sześćdziesiątą rocznicę pracy twórczej, założyciela słynnego Cygańskiego Teatru Muzycznego „Terno” i organizatora Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich „Romane Dyvesa”.
Wśród autorów tekstów pomieszczonych w księdze jest artykuł Wojciecha Konduszy poświęcony legnickim Cyganom.

 

zaproszenie-Gorzów-1
cytat-ksiązka--gorzów
foto gorzów 4
foto gorzów 1
foto gorzów 2
foto gorzów 3