Wśród referentów byli członkowie Zarządu Stowarzyszenia: W. Kondusza, Maria Kubasik i Marek Żak. Obrady prowadził W. Morawiec, a Barbara Morawiec przygotowała okolicznościową wystawę publikacji.
Wybór wystąpień konferencyjne ukazał się w 37 tomie rocznika „Szkice Legnickie”.

pobierz plakat