L A U R E A C I

DSC_0002 (Copy).JPG

 

 

 

2018 - ELŻBIETA CHUCHOLSKA

Chucholska.jpg

fot. Andrzej Miernicki

Inicjatorka i założycielka Stowarzyszenia „Kobiety Europy” kultywującego historię i zwyczaje dawnej Legnicy. Nagrodzona za odwagę w podejmowaniu działań jednoczących różne tradycje kulturowe. Dzięki umiejętności prowadzenia rozmów i zjednoczenia przy jednym stole poszczególnych mniejszości - m.in. w czasie Wigilii Narodów - buduje dialog międzykulturowy, jednoczy wielokulturowe środowisko miasta.

Integruje mieszkańców wokół historii i tradycji miasta, a poprzez swoje działania tworzy więzi z lokalną „małą ojczyzną”. Angażuje się w budowanie idei wolontariatu oraz integrację społecznych organizacji trzeciego sektora.

Moje życie od początku związane było z Legnicą. I to nie tylko tą współczesną mi, ale i dawną – zarówno piastowską, jak i niemiecką. Przez dwa lata mieszkałam w sąsiedztwie miejsca, gdzie mieściła się legnicka kartuzja, siedziba zakonu kartuzów, a nasze stowarzyszenie ma siedzibę nieopodal pierwszej kiszarni ogórków – mówi Elżbieta Chucholska. – Nie może więc dziwić, że swoje obecne życie podporządkowałam działaniom na rzecz zachowania i upowszechnienia dawnych legnickich historii i zwyczajów.  

W tej chwili Stowarzyszenie „Kobiety Europy” (zarejestrowane w 2002 r.) skupia się przede wszystkim na działaniach promujących historię i tradycję, ale również stawia na dialog międzykulturowy. – Legnica jest miastem, w którym działa pięć stowarzyszeń mniejszościowych: Ukraińców, Łemków, Niemców, Romów, Żydów, zaczynają się aktywizować również Rosjanie – wyjaśnia Elżbieta Chucholska. – A mieszkają też przedstawiciele innych narodowości. Jeśli chcemy, żeby społeczność legnicka rozwijała się prawidłowo, zgodnie i szybko, nie możemy pozwolić na powstawanie enklaw kulturowych, na separowanie się przedstawicieli poszczególnych mniejszości. Musimy zrobić wszystko, co się da, żeby zjednoczyć naszych sąsiadów wokół naszego miasta.

 

2019 - JERZY STARZYŃSKI

 79857018_529922384533943_5458076140910411776_n.jpg

 fot. Andrzej Miernicki

Jerzy Starzyński jest historykiem, animatorem kultury, założycielem i prezesem stowarzyszenia Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”, kierownikiem Działu Folkloru, Mniejszości Narodowych i Dokumentacji w Legnickim Centrum Kultury. Znany jest w Polsce oraz poza jej granicami przede wszystkim z propagowania wiedzy o Łemkach, ich kultury, tradycji oraz historii.

Stworzył, zorganizował i prowadzi: od 1991 r. Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera, a od 1996 r. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą”. Założył jedyną w Polsce bibliotekę łemkoznawczą liczącą ponad 10 tysięcy woluminów. Jest też organizatorem licznych wystaw i konferencji naukowych poświęconych Łemkom oraz  autorem, współautorem i redaktorem książek („Szlakiem nieistniejących wsi łemkowskich”, „Kto siedzi na miedzi/-y/”), autorem wielu publikacji („Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa”, „Dola Łemka”), jak też cykli artykułów poświęconych Łemkom w prasie legnickiej,

Imponująca działalność Jerzego Starzyńskiego była wielokrotnie doceniana i odznaczana. Jest bowiem: laureatem nagrody Fundacji Popierania Niezależnej Kultury Polskiej „Polcul” (Sydney 1990), wyróżnionym odznaką „Zasłużony dla Legnicy” (1999) oraz „Zasłużony Działacz Kultury” (2000), laureatem nagrody Miasta Legnicy (2008). Otrzymał też Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009), odznakę „Zasłużony Działacz Kultury Ukrainy” (2009) oraz jest laureatem Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia dla regionu (2012).