Kondusza W., Oni zdobyli Liegnitz
Kondusza W., Świętowali weterani Siewiernoj
Kondusza W., 'Bratnia' pomoc
Kondusza W., Lidia, legnicka Julia
Żak M., Czerwona Szarańcza
Żak M., Między Liegnitz a Lignicą
Żak M., Wojna o teatr
Kondusza W., Stan wojenny oczami Iwana
Kondusza W., Od czerwonego do żółtego
Kondusza W, Kaplica na Łubiance
Kondusza W., Chruszczow w klozecie
Asaułow J., Byłem dzieckiem Legnicy
Kondusza W., Giennadija podróż życia
Kondusza W., Gwałcili, napadali, plądrowali
Kondusza W., Jest za czym tęsknić
Kondusza W., Karate po tichońku
Kondusza W., Nieprzespana noc
Kondusza W., Ostrzelany patrol
Kondusza W., Seks Iwana
Kondusza W., Syn 'wroga ludu
Kondusza W., W objęciach czerwonoarmistów
Kondusza W., Widok na... Syberię
Kondusza W., Z Nowym Rokiem, z nowym szczęściem
Asaułow J., Z pieśni słów nie wyrzucisz (1)
Asaułow J., Z pieśni słów nie wyrzucisz (2)
Asaułow J., Z pieśni słów nie wyrzucisz (3)
Asaułow J., Z pieśni słów nie wyrzucisz (4)