Bez tytułu

 

PUBLIKACJE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PAMIĘĆ I DIALOG ZWIĄZANE Z CELAMI STOWARZYSZENIA

Wszystkie publikacje członków Stowarzyszenia dostępne są w zbiorach Działu Informacyjno-Bibliograficznego i Regionalnego i Czytelni Naukowej Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piastowskiej 22.

www.biblioteka.legnica.eu

 

 Jürgen Gretschel

 • Mój Heimat (relacje spisał M. Szczypiorski), „Konkrety” 1992, nr 2, s. 7.
 • Mój Heimat (relacje spisał M. Szczypiorski), „Konkrety” 1992, nr 5, s. 7 – 8.
 • Mój Heimat (relacje spisał M. Szczypiorski), „Konkrety” 1991, nr 51 – 52, s. 14.
 • Sytuacja powojenna Niemców w Legnicy, [w:] Gestern, heute, morgen. Wczoraj, dziś, jutro. 50 lat Niemieckiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego na Dolnym Śląsku, wybór i oprac. I. Lipman, Wrocław 2007, s. 201 – 208.
 • Pastor Wolfgang Meissler - na zawsze Legniczanin = Pastor Wolfgang Meissler – immer ein Liegnitzer, Legnica 2009.
 • Legnica – nasz Heimat, [w:] Kto siedzi na miedzi (-y), pod red. J. Starzyńskiego, Legnica 2013, s. 177 – 200.

 

Wojciech Kondusza

monografie:

 • Od głosowania do wybierania-Radni i prezydenci Legnicy, Legnica 2002 [razem z W. Kalskim].
 • Mała Moskwa. Rzecz o radzieckiej Legnicy, Legnica 2005; wyd. II, Legnica 2011.
 • Legniccy Cyganie – Romowie, Legnica 2006.
 • Śladami Małej Moskwy, Legnica 2009; wyd. w języku rosyjskim – Legnica 2013.
 • Sabadach i jego Muzeum Armii Radzieckiej, Legnica 2011.
 • Tajemnice Garnizonów Radzieckich w Polsce, Legnica 2018.

prace zbiorowe:

 • "Szkice Legnickie", tom 33 – 38 (Legnica 2012 – 2017).

artykuły:

 • Wybory do Miejskiej Rady Narodowej w Legnicy w latach 1954 – 1961, „Szkice Legnickie”, tom 21 (Legnica 2000), s. 91 – 106.
 • Wojska Federacji Rosyjskiej w Legnicy. Ostatnie lata, ostatnie problemy, „Szkice Legnickie”, tom 24 (Legnica 2003), s. 267 – 304.
 • Cyganie Legniccy, „Szkice Legnickie”, tom 25 (Legnica 2004), s. 273 – 306.
 • Zjawisko samowolnych zajęc mieszkań porosyjskich w Legnicy w latach 1990 – 1993, „Szkice Legnickie”, tom 26 (Legnica 2005), s. 307 – 327.
 • Mała Moskwa, [w:] 60 lat polskiego garnizonu w Legnicy 1945 – 2005. Sesja popularnonaukowa, Legnica 2005, s. 7 – 15.
 • Mała Moskwa, Legnica i powiat legnicki w latach 1945 – 1947, [w:] W objęciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 1944 – 1993, pod red. K. Rokickiego i Sławomira Stępnia, Warszawa 2009, s. 151 – 183.
 • Cyganie żyją wśród nas, [w:] Kto siedzi na miedzi (-y)?, pod red. J. Starzyńskiego, Legnica 2013, s. 27 – 50.
 • Życie garnizonu radzieckiego w świetle „Znamia Pobiedy”, [w:] Wojska radzieckie w Polsce 1939 – 1993, pod red. S. Dąbrowskiego, K. Jaworskiej i W.W. Szetelnickiego, Legnica 2013, s. 427 – 443.
 • Legnica jako centrum Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, [w:] Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944 – 1993, pod red. Krzysztofa Filipa i Mirosława Golona, Borne Sulinowo – Bydgoszcz – Gdańsk 2014, s. 232 – 244.
 • O kulturotwórczej roli Armii Radzieckiej inaczej, „Dialog Edukacyjny”, nr 2 – 3, 2014 r., s. 48 – 52.
 • Wieloetniczność Północnej Grupy Wojsk i związane z nią problemy, „Szkice Legnickie”, tom 35 (Legnica 2014), s. 183 – 199.
 • Armia (nie tylko) ateistów. Kwestia światopoglądowa w jednostkach Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej/ Rosyjskiej, „Szkice Legnickie”, tom 36 (Legnica 2015), s. 85 – 107.
 • Cyganie – wśród niewykorzystanych szans [w:] Cyganie/Romowie w Polsce. Dawne i współczesne konteksty 1964 roku, pod red. B. A. Orłowskiej i P. Krzyżanowskiego, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 225 – 249.
 • Czołgi były w ruchu, „Dialog Edukacyjny”, 2016, Nr 3 – 4, s. 12 – 17.
 • Totalistyczny model wychowania żołnierzy Północnej Grupy Wojsk, „Szkice Legnickie”, tom 37 (Legnica 2016), s. 91 – 113.
 • Żołnierska <diedowszczina> („fala”) jako zjawisko subkulturowe w jednostkach Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej/Rosyjskiej, „Szkice Legnickie”, tom 38 ( Legnica 2017), s. 245 – 274.
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Legnicy w schyłkowym okresie PRL, „Legnicki Almanach” 2019, s. 105 – 119.
 • Legnica - miasto z alternatywną historią, „Dolny Śląsk”, nr 22 z 2019, s. 105 – 121.

publikacje internetowe:

 artykuły prasowe:

 • Niech się święci 7 Maja, „Konkrety” 2003, nr 17, s. 4 [razem z W. Kalskim].
 • Jeszcze stoją Jan z Iwanem, „Konkrety” 2003, nr 38, s. 4 [razem z W. Kalskim].
 • Pożegnanie z taborami, „Konkrety” 2004, nr 37, s. 19.
 • "Bratnia" pomoc, „Konkrety.pl” 2009, nr 30, s. 14 – 15.
 • Jest za czym tęsknić, „Konkrety.pl” 2009, nr 34, s. 14.
 • Widok na... Syberię, „Konkrety.pl” 2009, nr 36, s. 11.
 • W objęciach czerwonoarmistów, „Konkrety.pl” 2009, nr 41, s. 15.
 • Gwałcili, napadali, plądrowali, „Konkrety.pl” 2009, nr 45, s. 11.
 • Nieprzespana noc, „Konkrety.pl” 2009, nr 49, s. 11.
 • Ostrzelany patrol, „Konkrety.pl” 2009, nr 50, s. 15.
 • Lidia, legnicka Julia, „Konkrety.pl” 2010, nr 11, s. 16 – 17.
 • Legnicki marzec '68, „Konkrety.pl” 2010, nr 12, s. 23.
 • Karate po ticheńku, „Konkrety.pl” 2010, nr 39, s. 26.
 • Legnicka Matrioszka, „Mówią Wieki” 2012, nr 3, s. 24 – 29.
 • Seks Iwana, „Konkrety.pl” 2012, nr 6, s. 12.
 • Nieświętowane święto, „Konkrety.pl” 2012, nr 18, s. 16 – 17.
 • Syn „wroga ludu”, „Konkrety.pl” 2012, nr 38, s. 15.
 • Gienadija podróż życia, „Konkrety.pl” 2013, nr 3, s. 15.
 • Daty o historycznym znaczeniu dla Legnicy, „Legnica.eu. Magazyn Miejski” 2013, nr 4, s. 19.
 • Stan wojenny oczami Iwana, „Konkrety.pl” 2014, nr 50, s. 16 – 17.
 • Oni zdobywali Liegnitz, „Tygodnik Regionalny Konkrety” 2015, nr 6, s. 11.
 • Świętowali weterani Siewiernoj, „Tygodnik Regionalny Konkrety” 2015, nr 24, s. 14.
 • Jan z Iwanem na emeryturze, „Tygodnik Regionalny Konkrety” 2016, nr 7, s. 15.
 • Dolny Śląsk znów na celowniku, "Gazeta Wrocławska", 5–6 X 2019, s. 8.

 

Maria Kubasik

monografie:

 • Legniccy Sybiracy, Legnica 2015.
 • Legnica w 1956 roku, Legnica 2017 [razem z M. Żakiem].
 • Pielgrzym w Legnicy, Legnica 2018.

prace zbiorowe:

 • Marzec '68. Przyczyny i następstwa, pod red. M. Kubasik i M. Żaka, Legnica 2018.

artykuły:

 • Samorząd legnicki w latach 1990 – 2000 (Część I), „Szkice Legnickie”, tom 21 (Legnica 2000), s. 199 – 234.
 • Samorząd legnicki w latach 1990 – 2000 (Część II), „Szkice Legnickie”, tom 22 (Legnica 2000), s. 189 – 226.
 • Legnica – 20 lat po wyjściu wojsk Federacji Rosyjskiej, „Szkice Legnickie”, tom 34 (Legnica 2013), s. 71 – 106.
 • Złota legnicka jesień, „Szkice Legnickie”, tom 37 (Legnica 2016), s. 339 – 401 [razem z M. Żakiem].
 • Przed i po „Marcu”. Żydzi w Legnicy w latach sześćdziesiątych XX wieku, [w:] Marzec '68. Przyczyny i następstwa, pod red. M. Kubasik i M. Żaka, Legnica 2018, s. 63 – 110.
 • Z „Dziennika” Tadeusza Gumińskiego. Anegdoty polityczne PRL-u, „Legnicki Almanach” 2019, s. 121 – 145.
 • Legnicki epizod Wielkiej Ucieczki”, „Legnicki Almanach” 2019, s. 275 – 284 [razem z A. Miernickim].

publikacje źródłowe:

 • Kurt Treuhaupt, Legnica 1945. Rozstrzygające dni, „Legnicki Almanach” 2019, s. 333 – 348.

publikacje internetowe:

relacje:

 • Fish S., Legnica – moje miasto, [w:] Marzec '68. Przyczyny i następstwa, pod red. M. Kubasik i M. Żaka, Legnica 2018, s. 181 – 189.
 • Kindler W., Wspomnienia o Legnicy, [w:] Marzec '68. Przyczyny i następstwa, pod red. M. Kubasik i M. Żaka, Legnica 2018, s. 215 – 216.
 • Sauerteig J., Legnickie wspomnienia, [w:] Marzec '68. Przyczyny i następstwa, pod red. M. Kubasik i M. Żaka, Legnica 2018, s. 227 – 239.
 • Blutstein E., Wspomnienia, „Legnicki Almanach” 2019, s. 307 – 326.

 

Barbara Morawiec

 • Legnica w zbiorach regionalnych Legnickiej Biblioteki Publicznej, [Cz.1] (oprac. z G. Błażejewską), Legnica 2004.
 • Garnizon legnicki. Zestawienie bibliograficzne, [w:] 60 lat polskiego garnizonu w Legnicy 1945-2005. Sesja popularnonaukowa, Legnica 2005, s. 52 – 56.
 • Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” – krótka historia, [w:] 60 lat polskiego garnizonu w Legnicy 1945-2005. Sesja popularnonaukowa, Legnica 2005, s. 42 – 51.
 • Legnica w zbiorach regionalnych Legnickiej Biblioteki Publicznej, [Cz.2], Legnica 2008.
 • Centrum Dokumentacji Romskiej przy Legnickiej Bibliotece Publicznej, [w:] Inni, ale tacy sami, pod red. K. Wiercińskiej, Legnica, 2013, s. 39 – 48.

 

Wojciech Morawiec

monografie:

 • Druga twarz Liegnitz, Legnica 2017 [razem z R. Piaskowskim].

artykuły:

 • Osadnictwo polskie w Legnicy i obwodzie legnickim w latach 1945 – 1950 oraz proces tworzenia się administracji państwowej, [w:] Osadnictwo na ziemiach obecnego województwa legnickiego w latach 1945 – 1950, pod red. J. Chutkowskiego, Legnica 1989, s. 18 – 40.
 • Szkoła Oficerska Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Legnicy (1945 – 1966), [w:] 60 lat polskiego garnizonu w Legnicy 1945 – 2005. Sesja popularnonaukowa, Legnica 2005, s. 16 – 26.
 • Wojsko Polskie w Legnicy w latach 1945 – 2008, „Szkice Legnickie”, tom 35 (Legnica 2015), s. 219 – 225.
 • W poszukiwaniu źródeł do badań nad dziejami polskiego garnizonu wojskowego w Legnicy, „Legnicki Almanach” 2019, s. 285 – 292 [razem z M. Żakiem].

artykuły prasowe:

 • Ocalone ślady historii, „Tygodnik Regionalny Konkrety” 2015, nr 7, s. 14 – 15.
 • Schowane na lepsze czasy?, „Tygodnik Regionalny Konkrety” 2015, nr 12, s. 9.
 • Przebudzenie Legnicy, „Tygodnik Regionalny Konkrety” 2016, nr 12, s. 15.
 • W kręgu bezsilności, „Tygodnik Regionalny Konkrety” 2016, nr 16, s. 15.
 • Pod Pitagorasem i Muzami..., „Tygodnik Regionalny Konkrety” 2016, nr 32, s. 10.
 • Legnicki kapitol, „Tygodnik Regionalny Konkrety”, 2016, nr 37, s. 10.
 • Burgundowe cudo, „Tygodnik Regionalny Konkrety”, 2016, nr 46, s. 10.
 • Czy cegła ma duszę, „Tygodnik Regionalny Konkrety”, 2016, nr 51/52, s. 15.

 

Marek Żak 

monografie:

 • Legnica w 1956 roku, Legnica 2017 [razem z M. Kubasik].
 • Legnica na dawnych kartach pocztowych. Kolej, Legnica 2019 [razem z K. Bysiem].

prace zbiorowe:

 • Marzec '68. Przyczyny i następstwa, pod red. M. Kubasik i M. Żaka, Legnica 2018.
 • „Legnicki Almanach” 2019, pod red. M. Żaka, Legnica 2019.

artykuły:

 • Powojenna Legnica w świetle wspomnień Bronisława Freidenberga, „Szkice Legnickie”, tom 36 (Legnica 2015), s. 183 – 218. 
 • Sytuacja aprowizacyjna Legnicy w latach 1945 – 1946, „Szkice Legnickie”, tom 36 (Legnica 2015), s. 123 – 182.
 • Początki polskiej akcji osadniczej na terenie Legnicy (kwiecień 1945 – czerwiec 1946), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 2015, nr 4, s. 69 – 92.
 • Złota legnicka jesień, „Szkice Legnickie”, tom 37 (Legnica 2016), s. 339 – 441 [razem z M. Kubasik]. 
 • Indoktrynacja polityczna funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w latach 1945 – 1948 na przykładzie ziemi legnickiej, „Przegląd Policyjny”, 2016, nr 1, s. 126 – 142.
 • Powstanie i początki działalności Milicji Obywatelskiej na terenie Legnicy i powiatu legnickiego (1945 – 1946), [w:] Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2015. Referaty, pod red. M. Przepierskiego i Ł. Kamińskiego, Warszawa 2016, s. 15 – 29.
 • Na straży „Małej Moskwy”. Powstanie Milicji Obywatelskiej w Legnicy i w powiecie legnickim (1945 – 1948), Szkice Legnickie”, tom 38 (Legnica 2017), s. 191 – 244.
 • Akcenty religijne wydarzeń październikowych 1956 roku w Legnicy, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, 2017, nr 2, s. 185 – 193.
 • Marzec 1968 roku w Legnicy, [w:] Marzec '68. Przyczyny i następstwa, pod red. M. Kubasik i M. Żaka, Legnica 2018, s. 15 – 62.
 • O muzyce mógł rozmawiać godzinami, [w:] Program Legnica Cantat 50, pod red. H. Rajcy, Legnica 2019, s. 89 – 93.
 • Zjawisko prostytucji i „walka z nierządem” w powojennej Legnicy (1945 – 1948), „Legnicki Almanach” 2019, s. 161 – 183.
 • W poszukiwaniu źródeł do badań nad dziejami polskiego garnizonu wojskowego w Legnicy, „Legnicki Almanach” 2019, s. 285 – 292 [razem z W. Morawcem].

publikacje źródłowe:

 • Spór o świątynie. O losach kościoła Najświętszej Marii Panny w Legnicy po II wojnie światowej, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, 2015, nr 2, s. 216 – 224. 
 • Spór o niemieckiego Księdza. O życiu religijnym legnickiej wspólnoty katolickiej w latach 1945 – 1946, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, 2016, nr 1, s. 257 – 266.
 • „W Legnicy”. Reportaż o mieście z 1947 roku, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, 2017, nr 1, s. 240 – 246.
 • Sylwetki legnickich duchownych w świetle materiałów operacyjnych Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (1948), „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, 2018, nr 1, s. 232 – 238.
 • „Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 1945 roku”. Przyczynek do biografii Tadeusza Gumińskiego (1906 – 2003), „Legnicki Almanach” 2019, s. 349 – 355.

publikacje internetowe:

relacje:

 • Fogelman-Zindell P., Legnickie okruchy życia, [w:] Marzec '68. Przyczyny i następstwa, pod red. M. Kubasik i M. Żaka, Legnica 2018, s. 191 – 196.
 • Fudali Z., Legnica od zawsze moim domem, [w:] Marzec '68. Przyczyny i następstwa, pod red. M. Kubasik i M. Żaka, Legnica 2018, s. 197 – 206.
 • Juniszewski M., Marcowe migawki, [w:] Marzec '68. Przyczyny i następstwa, pod red. M. Kubasik i M. Żaka, Legnica 2018, s. 207 – 213.
 • Kosierb K., Kilka moich wspomnień o tamtych wydarzeniach, [w:] Marzec '68. Przyczyny i następstwa, pod red. M. Kubasik i M. Żaka, Legnica 2018, s. 217 – 222.
 • Minko J., Wokół nas same stepy (1), „Tygodnik Regionalny Konkrety”, 2015, nr 25, s. 14.
 • Palczak H., Wspomnienia z lat młodości, "Szkice Legnickie", tom 38 (Legnica 2017), s. 405 – 423.
 • Palczak H., Zza Buga na zachód przez Syberię (1), „Tygodnik Regionalny Konkrety”, 2015, nr 13, s. 14. 
 • Palczak H., Zza Buga na zachód (2), „Tygodnik Regionalny Konkrety”, 2015, nr 14, s. 14.
 • Palczak H., Zza Buga na zachód (3), „Tygodnik Regionalny Konkrety”, 2015, nr 15, s. 14.
 • Palczak H., Zza Buga na zachód (4), „Tygodnik Regionalny Konkrety”, 2015, nr 16, s. 14.