• Wojciech Kondusza - prezes Zarządu
  • Maria Kubasik – wiceprezes Zarządu
  • Marek Żak – wiceprezes Zarządu
  • Wojciech Morawiec – skarbnik
  • Barbara Morawiec – członek Zarządu (sekretarz)
  • Jerzy Pawliszczy - członek Zarządu
  • Andrzej Miernicki – członek Zarządu